Turisme de la Palma ha organitzat unes sessions amb bloggers de les ciutats de Madrid, Bilbao i Barcelona amb el nom La Palma con Sabor. Vam tenir el privilegi de poder assistir a aquesta última i conèixer els sabors de la Isla