“Arbeit macht frei”: El treball us farà lliures “Arbeit macht frei”. Aquesta és la frase que donava la benvinguda sobretot a jueus però també a intel·lectuals polacs, presos de guerra, republicans espanyols… que per desgràcia havien caigut en mans dels